Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring is Susan van de Wetering van SIJS Kindercoaching
Adresgegevens:         Schepenhoek 337, 5403 GC Uden
telefoonnummer:       06-30853894
website:                      www.sijskindercoaching.nl
e-mail:                        susan@sijskindercoaching.nl
De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55846654.

Persoonsgegevens
Ik bewaar persoonsgegevens om contact te onderhouden met jou over de begeleiding van jouw kind. Deze contactgegevens (naam, e-mail, adres, telefoonnummer) zijn voor mij en voor mij alleen.
Met jouw toestemming gebruik ik je mailadres om je op de hoogte te houden van nieuws binnen mijn praktijk.

Persoonlijke gegevens
Als ik een traject aan ga met je kind, dan verstrek je me persoonlijke informatie om de begeleiding zo passend mogelijk te maken voor jouw kind. Daar ga ik zorgvuldig mee om: alles wat gezegd en geschreven is blijft bij mij.
Mocht het nodig of zinvol zijn dat ik informatie over je kind deel met anderen, dan gebeurt dat alleen met jouw toestemming.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik persoonlijke gegevens bescherm.
Op internet bewaar ik niks over jou.
Alles wat via Whatsapp besproken wordt blijft daar en wordt beschermd door de privacy-overeenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruikers van die dienst.
Digitale gegevens en mail staan op mijn laptop en alleen ik heb hiertoe toegang dmv een code.

Niet digitale gegevens
Ik maak notities van sessies en oudergesprekken. Ik bewaar deze op een veilige plek, zolang als het traject duurt. Daarna worden alle papieren aantekeningen vernietigd.

Termijn waarop ik gegevens bewaar
Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan nodig is. Uiteraard hou ik me aan de wettelijke en fiscale verplichting van het 7 jaar bewaren van facturen.

Websitebezoek
De site van SIJS Kindercoaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
SIJS Kindercoaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij het eerste bezoek aan de website wordt je geïnformeerd over deze cookies en wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je  browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Klachten
Ik respecteer jouw privacy en die van jouw kind vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om gegevens in te zien of te verwijderen heb je ten allen tijde. Neem in dat geval contact met me op en dan regelen we dit samen.
Mocht je het gevoel hebben dat we er samen niet uitkomen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geef een reactie