Privacyverklaring

Algemeen Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring is Susan van de Wetering van SIJS Kindercoaching Adresgegevens:         Schepenhoek 337, 5403 GC Uden telefoonnummer:       06-30853894 website:                      www.sijskindercoaching.nl e-mail:                        susan@sijskindercoaching.nl De praktijk is ingeschreven bij de Kamer […]

Algemene Voorwaarden

Algemeen ‘SIJS Kindercoaching’ is een praktijk voor oplossingsgerichte coaching en begeleiding van kinderen, opgericht door Susan van de Wetering en gevestigd te Uden. Adresgegevens:         Schepenhoek 337, 5403 GC Uden telefoonnummer:     06-30853894 website:                      www.sijskindercoaching.nl e-mail:                        susan@sijskindercoaching.nl De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55846654. Met het aangaan van de […]