Soms loop je als ouder wel eens vast; je weet even niet meer hoe je je kind kan helpen of ondersteunen in een lastige situatie.

Het kan gaan om grote gebeurtenissen in een kinderleven, zoals bijvoorbeeld gepest worden of het verwerken van een scheiding.
Vaker nog gaat het om zaken die wat kleiner lijken, maar waar een kind enorm last van kan hebben. Bijvoorbeeld het moeite hebben met vrienden maken, last hebben van boosheid, bang of onzeker zijn, 'niet lekker in je vel zitten'. In zo'n situatie kan kindercoaching uitkomst bieden.


Kindercoaching is een laagdrempelige, kortdurende,
speels-creatieve vorm van begeleiding voor kinderen van 6 tot 16 jaar.

De begeleiding gaat niet uit van het probleem, maar van van de kracht van het kind.
Als kindercoach laat ik kinderen eerst 'thuiskomen bij zichzelf'; kinderen worden zich bewust van zichzelf, hun bijzonderheden en talenten. Vervolgens kijken we naar wat er nog nodig is om een positieve verandering te creëren in de huidige situatie.

Een kind dat inzicht heeft in zichzelf en in zijn kracht staat, kan gericht zijn sterke kanten inzetten in lastige situaties.
Soms heeft een kind nog vaardigheden te leren. Hiervoor maken we samen een 'plan van aanpak',
zodat het kind op een positieve en constructieve manier bezig is met het overwinnen van een probleem.
Kinderen leren dus om te gaan met problemen en doelen te stellen en bereiken. Het kind is daarmee zelf verantwoordelijk voor succeservaringen, waardoor ook het zelfvertrouwen groeit.Praktische zaken
Het eerste gesprek tussen mij en u als ouders is een vrijblijvend, kosteloos kennismakingsgesprek. (max. 30 min)

Besluiten we beiden om het coachingstraject aan te gaan, dan krijgt u een uitgebreid intakeformulier toegestuurd. Dit formulier gebruiken we om tijdens een eerste oudergesprek de hulpvraag duidelijk te krijgen en om een goed beeld van uw kind te schetsen.

Hierna volgen de sessies met uw kind.
Na elke sessie mail ik u een uitgebreid verslag. Hierin staat wat we die sessie gedaan hebben, wat me opviel en tips voor jullie als ouders.

Na ongeveer 4 sessies volgt een gesprek tussen u en mij. Daarin bespreken we hoe het gaat met uw kind, welke doelen behaald zijn en waar eventueel nog aan gewerkt kan worden.


De kosten voor de coaching bedragen €62,50 per sessie/oudergesprek.
(uitgaande van de duur van 1 uur per sessie/gesprek, verslaglegging en gebruikte materialen)